sianos40

119 tekstów – auto­rem jest sianos40.

Kłamstwo

Oszuście, mój drogi!
Oszuście, mój jedyny!

Mój Ty kłam­co czarujący,
wier­sze tyl­ko z pięknych słów układający,
piosen­ki na moją cześć komponujący.
O, mój ty kłam­co nieza­wod­ny, niezawodzący!

Okłam mnie!
Słyszysz?
Wołam o Ciebie!
O kłam­stwo się proszę… okłam mnie!

Dzi­siaj okłamać mnie nie chcesz?
Za wszys­tkich dni… dzi­siaj mi odmawiasz?
Dzi­siaj nie umiesz?
Już nie potrafisz?

Za­wiodłeś mnie.

Nie chcę już Ciebie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 sierpnia 2014, 23:50

Zamknięty Domek

Niemożli­wym jest, by życie spożyt­ko­wać niepoprawnie.
Niepop­rawnym jest mówić o spożywa­niu głodnemu.
Niegod­nym jest podzi­wianie rąk spracowanych,
Gdy nie zro­biło się nic samemu.

Niep­ra­widłowym jest uczu­cia od­czy­tywać obiek­tywnie.
Niepop­rawnym jest, aby oce­niać ko­goś subiektywnie.
Niemiłym jest nieznanie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 czerwca 2014, 16:18

Serce

To ser­ce jeszcze nie czuło,
Ni strachu jeszcze nie zaznało,
Ni przy­wiąza­nia do kogoś.

Nic o życiu nie wie­działo,
Uk­ry­te głębo­ko gdzieś, w ciele.

Nie biło nig­dy moc­niej niż potrzeba,
Nie ści­gało się z czasem,
Nie drżało ni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 1 czerwca 2014, 19:29

Niezmienność

Czy to może tak boleć?
Czy miłość mu­si ta­ka być?
Czy łzy kiedyś się skończą?
Czy można po­konać śmierć?

Dłoń przy dłoni,
Po­liczek przy policzku,
Us­ta przy ustach,
Ciało przy ciele.

Śpi – wie­cznym snem uśpiona.
Cze­ka – nadzieją ośmielona.
Mil­czy – przeklęta przez słowa.
Kocha.

Śpi – przez żal do snu ukołysany.
Cze­ka – sen­su życia pozbawiony.
Mil­czy – przez łzy niez­dolny do mówienia.
Kocha.

Lecz czy to coś zmienia? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 stycznia 2014, 23:52

La­tem były us­ta Twe, lecz Ty cała byłaś zimą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 lipca 2013, 20:37

Nieunik­nionym jest myśle­nie o swym włas­nym by­cie ja­ko o wyjątko­wości ser­ca i duszy raz zrodzo­nej, i za­razem raz tyl­ko mogącej być pogrzebaną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lipca 2013, 22:06

Marze­nia są po to, by o nich marzyć, a nie po to, by się spełniały. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lipca 2012, 13:23

Cisza nie od­po­wiada. To wołający cza­sami słyszą echo. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 marca 2012, 19:07

Nie łap mnie za mo­je słowotwórstwo. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 marca 2012, 21:39

Piękno zaz­wyczaj zap­rzy­jaźnia się ze smutkiem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 stycznia 2012, 19:37

sianos40

Pod stopami leżą szare problemy codzienności. Depta je, bo chce je zdeptać, bo chce o nich zapomnieć... ale czuje każdy krok. Nad głową wiją się splątane niespełnione marzenia. Nie ma nawet odwagi, by na nie spojrzeć. Idzie prosto, patrzy przed siebie. Jest pomiędzy dwoma światami, a nie potrafi chwycić się żadnego. Samotność - to jego imię. Gbur - to jego przezwisko.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sianos40

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 sierpnia 2014, 00:07M44G sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo

1 sierpnia 2014, 23:50sianos40 do­dał no­wy tek­st Kłamstwo

2 czerwca 2014, 17:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zamknięty Do­mek

2 czerwca 2014, 16:18sianos40 do­dał no­wy tek­st Zamknięty Do­mek

1 czerwca 2014, 23:08dana1596 sko­men­to­wał tek­st Serce

1 czerwca 2014, 19:31Shoshanna sko­men­to­wał tek­st Serce

1 czerwca 2014, 19:29sianos40 do­dał no­wy tek­st Serce